www.bip.gov.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

Herb WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

Sobota 20.12.2014

zaawansowane

 jb

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu prowadzi na terenie miasta  sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

 

         

  • wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) 
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach, organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,
  • upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
  • współpraca z innymi organami administracji publicznej,
  • występowanie z wnioskami do Sądu o ujawnienie wpisu zabytku do rejestru w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości oraz o wykreślenie wpisu w przypadku skreślenia zabytku z rejestru,
  • prowadzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji zabytków,
  • prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną.
  •  

 Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.  Nr 184 poz. 3434.

 

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

 mgr  Joanna  Bielawska - Pałczyńska

Urząd Miejski, Pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

tel. /061/878 54 52

tel. /061/878 54 53

email: MKZ@um.poznan.pl


 

 

 

jbMiejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie prowadzi na terenie miasta Gniezna sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

- zezwolenia na prace przy zabytkach nieruchomych,

- nadzór nad prowadzonymi pracami,

- nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwie utrzymanych i  użytkowanych,

- nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,

- nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,

- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

 

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a  Miastem Gnieznem w sprawie powierzenia Miastu Gniezno spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2005 r.  Nr 7 poz. 177.

 

 

  Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie

mgr Grzegorz Budnik

Urząd Miejski, ul. Lecha 6

62-200 Gniezno

tel. /061/426 04 78

 

.

 

 

 

 

 herbMiejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi na terenie miasta Ostrowa sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

- zezwolenia na prace przy zabytkach  nieruchomych,

- nadzór nad prowadzonymi pracami,

- nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwiie utrzymanych i  użytkowanych,

- nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,

- nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,

- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Delegatury WUOZ w Kaliszu.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Ostrów spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2005 r.  Nr 68 poz. 2060.

 
 

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

 

mgr Elżbieta Wolniewicz-Kukuła

 

Urząd Miejski, Al. Powstańców Wielkopolskich 16

 

63-409 Ostrów Wielkopolski

 

tel. 625822223

 

 

 jb

 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

działa na terenie  gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.

i prowadzi na terenie powiatu sprawy związane z ochroną dóbr kultury m. in:

 

- zezwolenia na prace przy zabytkach  nieruchomych i  archeologicznych

- nadzór nad prowadzonymi pracami,

- nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwiie utrzymanych i  użytkowanych,

- nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,

- nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,

- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 W/w zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

 

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

mgr Wiesław Biegański

email: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Sekretariat Wydziału
tel. (61) 8418-841
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 405

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych
Anna Rylukowska

email:
anna.rylukowska@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-843
Ewa Grzegorczyk
email:
ewa.grzegorczyk@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-844
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 406


Stanowisko ds. ochrony zabytków archeologicznych
Agnieszka Krawczewska

email:
agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-845
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 407

 

Powiatowy Konserwator Zabytków został powołany na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 85, poz. 1212) w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

 


 

szamotuły

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu szamotulskiego

 

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu szamotulskiego

działa na terenie  gmin:  Duszniki,  Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki

 

Wojewoda Wielkopolski powierza Powiatowi Szamotulskiemu wykonywanie następujących zadań w zakresie zabytków nieruchomych, będących w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

- zezwolenia na prace przy zabytkach  nieruchomych

- nadzór nad prowadzonymi pracami,

- nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwie utrzymanych i  użytkowanych,

- nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,

- nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,

- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 .

Nie podlegają powierzeniu kompetencje dotyczące:

  • zabytków ruchomych,
  • zabytków archeologicznych, w tym opiniowanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie projektów planu miejscowych lub ich zmian, uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie celów użytku publicznego, w zakresie ochrony zabytków archeologicznych i prac ziemnych.

 

Powiatowy Konserwator Zabytków mgr Anna Wower

przyjmuje Klientów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 1

64-500 Szamotuły

, budynek B, pokój 11.

tel. (061) 29-28-742

pkz@szamotuly.com.pl,

wowera@szamotuly.com.pl

Stałe terminy konsultacji na miejscu:

poniedziałki w godz. 8-16 ,

środy w godz. 7.30 – 12.30,

czwartki w godz. 11.30-15.30

Ponadto w zależności od sytuacji po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe konsultacje w innych terminach, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Beger
(2005-05-07 19:50:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Beger
(2014-10-27 11:57:38)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 813168

Zaokrąglony róg prawy